Patent

Jeżdżak® został zgłoszony wnioskiem patentowym #P.400012 do Urzędu Patentowego w lipcu 2012 roku.
W otrzymanej w listopadzie 2012 wstępnej ocenie patentowej z UPRP Jeżdżak®, w porównaniu do obecnej techniki dostępnej w bazach danych urzędów patentowych innych państw, został oceniony na poziomie AAA, tzn.: stanowiący znany stan techniki, ale niepodważający nowości i poziomu wynalazczego wynalazku.